EDITIONS

Rok
Lista numerów

Okładka/Cover

WIĘCEJ

Pełna wersja czasopisma/The entire magazine

WIĘCEJ

Rola α1-kwaśnej glikoproteiny surowicy krwi ludzkiej w procesie wiązania leków

Jolanta Sochacka, Ilona Lipska WIĘCEJ

Kwas hialuronowy i jego pochodne jako składniki współczesnych produktów leczniczych, kosmetyków i suplementów diety

Karolina Sobczak-Żmuda, Beata Pasker, Marian Sosada WIĘCEJ

Nowości dotyczące roślinnych surowców leczniczych w polskich i europejskich monografiach farmakopealnych 2009–2013. Część I

Halina Ekiert, Radosław Ekiert, Bożena Muszyńska WIĘCEJ

Kilka słów o książce Jadwigi Brzezińskiej pt. Problemy farmaceutyczne w Kołobrzegu do 1945 r.

Barbara Kuźnicka WIĘCEJ

Historia zwalczania bólu przez człowieka

Wojciech Giermaziak WIĘCEJ

Kisspeptyny – perspektywy w farmakoterapii

Andrzej Polski, Regina Kasperek, Karolina Sobótka-Polska, Ewa Poleszak WIĘCEJ

Błędy związane z wydawaniem leków, sytuacja w Polsce i na świecie

Piotr Merks, Michał Byliniak, Krzysztof Słomiak, Katarzyna Szczęśniak, Paweł Wegrzyn, Katarzyna Krupa WIĘCEJ

Okładka/Cover

WIĘCEJ

Pełna wersja czasopisma/The entire magazine

WIĘCEJ

Dissolution properties and kinetic study of sulfadimidine and trimethoprim tablets superdisintegrants.

Łukasz Zimmer, Regina Kasperek, Ewa Poleszak WIĘCEJ

Przyczyny łysienia oraz wybrane metody farmakologiczne i kosmetyczne jego leczenia

Agnieszka Gunia-Krzyżak, Magda Borczuch-Kostańska, Henryk Marona WIĘCEJ

Czynniki wpływające na proces uwalniania substancji leczniczej z postaci leku warunkujące dostępność farmaceutyczną

Regina Kasperek WIĘCEJ

NMR w nowoczesnej farmacji i medycynie – znaczenie i przykłady wykorzystania. Część III. NMR w metabolomice

Elżbieta Jodłowska, Anna Zacharzewska, Paulina Szulc, Joanna Adamus, Kornelia Czaja, Marek Doskocz, Zofia Marchewka, Joanna Kruk, Jacek Kujawski WIĘCEJ

10. Środkowoeuropejskie Sympozjum Technologii Farmaceutycznej w Portorož w Słowenii, 18–20 września 2014 roku

WIĘCEJ

Trzecia Ogólnopolska Konferencja Naukowo‑Szkoleniowa „Prowadzenie opieki farmaceutycznej”

WIĘCEJ

Konferencja naukowa „Nowoczesne techniki badawcze stosowane w analizie farmaceutycznej i biomedycznej”

WIĘCEJ

Konferencja PAN pt. „Optymalizacja postaci leku: nowe rozwiązania technologiczne w dążeniu do bezpiecznej farmakoterapii”

WIĘCEJ

Rola apteki szkoleniowej WUM w edukacji przyszłych pokoleń farmaceutów

Piotr Merks, Anna Sawicka, Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska WIĘCEJ

Zwalczanie bólu alkaloidami opium i ich pochodnymi

Wojciech Giermaziak WIĘCEJ

Wpływ technologii na parametry fizykochemiczne tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

Iwona Barszczewska-Zagrodzka, Justyna Kurkowiak, Bożenna Kwiatkowska, Edmund Sieradzki, Aleksandra Mierzwa, Aleksandra Tomas WIĘCEJ

Okładka/Cover

WIĘCEJ

Pełna wersja czasopisma/The entire magazine

WIĘCEJ

Przegląd systemów organizacji pracy w aptece w Polsce i wybranych krajach europejskich – propozycje rozwiązań dla Polski

Magdalena Rdzanek, Katarzyna Dąbrowska, Waldemar Zieliński, Tomasz Hermanowski, Marcin Czech WIĘCEJ

Zastosowanie metod analizy termicznej w badaniach polimorfizmu substancji leczniczych i pomocniczych

Anna Czerniecka, Iwona Zarzyka, Marcin Skotnicki, Marek Pyda WIĘCEJ

Fibromialgia – problem kliniczny i terapeutyczny

Michał Skuza, Wanda Pakulska-Marchewka, Jolanta B. Zawilska WIĘCEJ

Wspomnienie o prof. dr hab. Barbarze Marciniec (1942–2013)

Katarzyna Dettlaff, Anna Jelińska, Magdalena Ogrodowczyk WIĘCEJ

Katarzyna Hanisz, Wojciech Ślusarczyk: Apteki i aptekarstwo łódzkie. Apteka przy Placu Wolności w Łodzi – monografia w serii „Najsłynniejsze polskie apteki”

Jan Majewski WIĘCEJ

Sprawozdanie z Konferencji Naukowo‑Szkoleniowej „Fałszowanie leków – mit czy rzeczywistość?”

Aleksandra Staniak WIĘCEJ

Farmakopee współczesne i ich harmonizacja

Wojciech T. Chyla WIĘCEJ

Badanie stabilności zawiesin doustnych z trimetoprimem, sporządzonych z zastosowaniem preparatow ORAR

Natalia Lech, Małgorzata Czesławska, Edmund Sieradzki WIĘCEJ

Koszt poczęcia i urodzenia dziecka metodą zapłodnienia pozaustrojowego

Krzysztof Góra, Witold Wrona, Tomasz Hermanowski WIĘCEJ

Okładka/Cover

WIĘCEJ

Pełna wersja czasopisma/The entire magazine

WIĘCEJ

Leki wpływające na płodność mężczyzn

Urszula Broś, Marek Droździk WIĘCEJ

Mikrobiologiczne metody syntezy hormonów peptydowych i białkowych

Ewa Majewska, Lena Mordzak, Mariola Kozłowska WIĘCEJ

Zawód technika farmaceutycznego

Damian Świeczkowski, Agnieszka Zimmermann WIĘCEJ

Wspomnienie o śp. dr. n. farm. Krzysztofie Dybku (1960–2013)

Aleksander A. Kubis WIĘCEJ

Proszek od kataru „z gołąbkiem” (Jan Czochralski BION)

Małgorzata Sznitowska, Mirosława Krauze-Baranowska, Roman Kaliszan, Janusz Limon WIĘCEJ

Od algologii do biotechnologii – 85 lat działalności Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej w Krakowie. Część I, 1930-1971

Halina Ekiert, Karolina Turcza WIĘCEJ

Farmakopea amerykańska – The US Pharmacopeia and National Formulary

Wojciech T. Chyla WIĘCEJ

Zastosowanie karwedilolu u pacjentek z rakiem piersi

Robert Kranc, Zbigniew Puchalski WIĘCEJ

Wpływ czasu rozpadu tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej na współpracę z pacjentem

Edmund Sieradzki, Bożenna Kwiatkowska, Justyna Kurkowiak WIĘCEJ

Okładka/Cover

WIĘCEJ

Pełna wersja czasopisma/The entire magazine

WIĘCEJ

Zastosowanie dokowania molekularnego w badaniach naturalnych związków bioaktywnych na przykładzie kapsaicyny

Paweł Siudem, Jarosław Bukowicki, Michał Łaźniewski, Katarzyna Paradowska WIĘCEJ

Nowe możliwości leczenia hyperlipidemii

Melchior Szydłowski, Iwona Długosz, Damian Malinowski, Katarzyna Serdyńska WIĘCEJ

Epidemiologia grzybic układowych w Europie

Łukasz Fijałkowski, Alicja Nowaczyk WIĘCEJ

Trzecia Ogólnopolska Konferencja Naukowo‑Szkoleniowa „Prowadzenie opieki farmaceutycznej”

WIĘCEJ

Rozmowa z dr. Wojciechem Kuźmierkiewiczem – wiceministrem zdrowia w latach 1992–97, prezesem zarządu Naukowej Fundacji Polpharmy, wiceprezesem Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

Marzena Szczucińska, Maja Szczepańska WIĘCEJ

Pamiętnik XXII Sympozjum Historii Farmacji. Rośliny w farmacji

Anna Trojanowska WIĘCEJ

Farmakologia medyczna od starożytności do współczesności

Wojciech T. Chyla WIĘCEJ

Główna Biblioteka Lekarska im. St. Konopki w Warszawie

Wojciech Giermaziak WIĘCEJ

Od algologii do biotechnologii – 85 lat działalności Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej w Krakowie Część II, 1971–1999

Halina Ekiert, Karolina Turcza WIĘCEJ

BIBF 1120 w terapii angiogennej nowotworów

Adam Sikora WIĘCEJ

Porównanie szybkości uwalniania pantoprazolu z tabletek dojelitowych i układów wielozbiornikowych

Tomasz Stawarski, Edmund Sieradzki, Natalia Bartos, Agnieszka Stawarska WIĘCEJ

Okładka/Cover

WIĘCEJ

Pełna wersja czasopisma/The entire magazine

WIĘCEJ

Rękojmia należytego prowadzenia apteki – wybrane zagadnienia administracyjnoprawne

Agnieszka Jachowicz WIĘCEJ

Występowanie wybranych biopierwiastków o znaczeniu prozdrowotnym w grzybach wielkoowocnikowych oraz stosowane w ich oznaczaniu metody analityczne

Magdalena Zając, Bożena Muszyńska, Włodzimierz Opoka WIĘCEJ

Zaburzenia hiperpigmentacyjne skóry oraz farmakologiczne metody ich leczenia

Katarzyna Pańczyk, Anna Waszkielewicz, Henryk Marona WIĘCEJ

Leki generyczne we współczesnej farmakoterapii

Tomasz Kamiński, Dariusz Pawlak WIĘCEJ

Klauzula sumienia w zawodzie farmaceuty

Malwina Gryka, Anna Piecuch, Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska WIĘCEJ

Korzyści kliniczne płynące z plejotropowego działania simwastatyny

Kamila Osadnik WIĘCEJ

Ektoina – naturalny ekstraprotektant pozyskiwany z ekstremofilów. Mechanizm działania i zastosowanie w produktach leczniczych i kosmetycznych

Katarzyna Jacyszyn, Karol Nartowski, Janusz Pluta, Bożena Karolewicz WIĘCEJ

Zjawisko nadużywania alkoholu wśród młodzieży studenckiej

Marlena Krawczyk WIĘCEJ

Ocena przydatności mikropłytkowego testu Ames MPF™ Penta I w porównaniu z testem wykonywanym metodą standardową zgodnie z OECD 471

Jadwiga Marczewska, Ewa Drozd, Janina Drozd, Elżbieta Anuszewska WIĘCEJ

Okładka/Cover

WIĘCEJ

Pełna wersja czasopisma/The entire magazine

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Przegląd wybranych zastosowań poloksameru 407 w technologii farmaceutycznej i medycynie

Tomasz Osmałek, Anna Froelich, Marcin Kapela WIĘCEJ

Farmaceuta kliniczny – odpowiedź na zmieniające się potrzeby społeczne

Anna Piecuch, Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, Edyta Jaszewska, Magdalena Makarewicz-Wujec WIĘCEJ

Poszukiwanie nowych opcji terapeutycznych w zwalczaniu opornych zakażeń bakteryjnych

Tadeusz Głąbski, Dorota Rusek-Atkinson, Jerzy Mikołajczyk WIĘCEJ

Farmaceutyki – pomoc czy zagrożenie dla kobiet w ciąży?

Bartłomiej Niżnik, Karolina Gaweł, Beata Stanisz WIĘCEJ

O wystawach obrazow mgr farm. Doroty Krystyny Pastok‑Chomickiej w Muzeum Farmacji w Poznaniu i w Bielsku‑Białej (na XXIII Sympozjum Historii Farmacji) -.„KWIATY POLSKIE”

Jan Majewski WIĘCEJ

Lekarstwo na zaćmę Aglajasa z Bizancjum

Konrad Tadajczyk, Krzysztof Tomasz Witczak WIĘCEJ

Cynk – pierwiastek zdrowia

Maria Szcześniak, Bożena Grimling, Jan Meler WIĘCEJ

Stosunki zawodowe między farmaceutą (aptekarzem) a lekarzem

Anna Piecuch, Magdalena Makarewicz-Wujec, Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska WIĘCEJ

Okładka/Cover

WIĘCEJ

Pełna wersja czasopisma/The entire magazine

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Wymagania prawne dotyczące kosmetyków w aspekcie działań niepożądanych

Antonina Balicka, Magdalena Donejko, Edyta Rysiak WIĘCEJ

Zastosowanie analizy termicznej w farmacji

Aleksandra Stebnicka, Igor Mucha WIĘCEJ

Wpływ Standardowych Procedur Operacyjnych na proces udzielania informacji pacjentom podczas realizacji recept lekarskich w aptekach ogólnodostępnych

Ewa Tomerska-Kowalczyk, Agnieszka Skowron, Jerzy Brandys WIĘCEJ

Wikingowie – „magiczna” medycyna i ziołolecznictwo

Magdalena Gruszkiewicz, Agnieszka Ćwiklińska, Agnieszka Kuchta WIĘCEJ

Najstarsza apteka w Tomaszowie Mazowieckim

Krzysztof Tomasz Witczak WIĘCEJ

Warunki środowiskowe wpływające na dokładne ważenie w laboratoriach farmaceutycznych

Wojciech T. Chyla WIĘCEJ

Recepty lekarskie – zasady wystawiania cz. 1

Janusz Jaroszyński, Zofia Specht-Szwoch WIĘCEJ

Identyfikacja dobrych praktyk zarządzania handlem na rynku farmaceutycznym na przykładzie przedsiębiorstwa farmaceutycznego

Agnieszka Barańska, Bartłomiej Drop, Anna Jurek, Magdalena Mińko, Marek Deryło WIĘCEJ

Przymierze terapeutyczne jako pożądany stosunek społeczny w praktyce aptecznej

Anna Piecuch, Magdalena Makarewicz-Wujec, Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska WIĘCEJ

Okładka/Cover

WIĘCEJ

Pełna wersja czasopisma/The entire magazine

WIĘCEJ

Zastosowanie polimerów pH‑wrażliwych w technologii farmaceutycznej

Tomasz Osmałek, Anna Froelich, Marcin Kapela, Wojciech Białową WIĘCEJ

Wirusowe infekcje narządu wzroku - etiologia, epidemiologia i leczenie

Sylwia Nowicka, Urszula Kosikowska, Anna Malm WIĘCEJ

Antyoksydanty endogenne i egzogenne – występowanie i aktywność biologiczna

Beata Ulewicz-Magulska, Iwona Szczudrawa, Marek Wesołowski WIĘCEJ

10. Warszawski Międzynarodowy Kongres Medyczny Młodych Naukowców

Monika Filist, Jan Borowski, Ewa Olbrycht WIĘCEJ

IV Międzynarodowe Warsztaty dotyczące Równoważności Biologicznej, Bioanalizy, Dostępności Farmaceutycznej oraz Produktów Biopodobnych

Bartłomiej Milanowski, Piotr J. Rudzki WIĘCEJ

Janina Fetlińska, kalendarium wspomnień

Wojciech Giermaziak, Beata Postołowicz WIĘCEJ

Historia lecznictwa uzdrowiskowego na terenie Buska Zdroju

Milena Korczak, Jacek Owczarek WIĘCEJ

Recepty lekarskie – zasady wystawiania. Część 2

Janusz Jaroszyński, Zofia Specht-Szwoch WIĘCEJ

Mechanizmy epileptogenezy i potencjalne nowe kierunki terapii padaczki

Arkadiusz Kazula, Ewa Kazula WIĘCEJ

Okładka/Cover

WIĘCEJ

Pełna wersja czasopisma/The entire magazine

WIĘCEJ

Repozycjonowanie leków, czyli jak przekuć porażkę w sukces

Marta Szumilak, Andrzej Stańczak WIĘCEJ

Wykorzystanie biomarkerów apoptozy w profilaktyce schorzeń neurodegeneracyjnych

Anna Strug, Martyna Średniawa, Maciej Gawlik WIĘCEJ

Działania niepożądane leków w obrębie jamy ustnej

Alicja Wieczorek, Dariusz Chlubek, Violetta Dziedziejko WIĘCEJ

Rozmowa z mgr. inż. Zdzisławem Mroczkiem – byłym, wieloletnim dyrektorem ds. produkcji i rozwoju w Polfie Warszawa

Maja Szczepańska, Marzena Szczucińska WIĘCEJ

Program wykładów z chemii fizycznej (farmacji fizycznej) dla studentów 2. roku farmacji jako wynik 34-letniej praktyki

Tadeusz Władysław Hermann WIĘCEJ

Geneza oraz rozwój aptekarstwa i przemysłu chemiczno-farmaceutycznego na Kujawach i Pomorzu Gdańskim do 1919/20 r. Studium wstępne

Wojciech Ślusarczyk WIĘCEJ

Recepty lekarskie – zasady wystawiania. Część 3

Janusz Jaroszyński, Zofia Specht-Szwoch WIĘCEJ

Talidomid i jego analogi – zastosowanie we współczesnej terapii

Karol Pach WIĘCEJ

Terapia genowa padaczki

Arkadiusz Kazula, Ewa Kazula WIĘCEJ

Okładka/Cover

WIĘCEJ

Pełna wersja czasopisma/The entire magazine

WIĘCEJ

Parametry metrologiczne wag nieautomatycznych stosowanych w laboratoriach farmaceutycznych

Wojciech T. Chyla WIĘCEJ

Mechanizmy działania nowych leków przeciwpadaczkowych

Arkadiusz Kazula, Ewa Kazula WIĘCEJ

Cyklooksygenaza – znaczenie w biotechnologii, medycynie i farmacji

Małgorzata Duda, Paweł Olczyk, Agnieszka Fenig, Katarzyna Komosińska-Vassev WIĘCEJ

Recepty lekarskie – zasady wystawiania. Część 4

Janusz Jaroszyński, Zofia Specht-Szwoch WIĘCEJ

Spirulina (Arthrospira) – badania nad działaniem leczniczym i jej właściwości prozdrowotne

Barbara Jękot, Bożena Muszyńska, Tamara Mastalerz, Beata Piórecka WIĘCEJ

Inhibitory białka transportującego estry cholesterolu (CETP) w terapii zaburzeń lipidowych

Kamila Puchałowicz, Dariusz Chlubek, Violetta Dziedziejko WIĘCEJ

Wczesna diagnostyka chorób neurodegeneracyjnych uwarunkowanych przez czynniki środowiskowe o działaniu prooksydacyjnym

Józef Mizera, Anna Furgała, Maciej Gawlik WIĘCEJ

Skuteczność leków biologicznych w opinii chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

Katarzyna Najda, Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Beata Tomasiewicz WIĘCEJ

Okładka/Cover

WIĘCEJ

Pełna wersja czasopisma/The entire magazine

WIĘCEJ

Rola farmaceuty w procesie substytucji aptecznej

Agnieszka Zimmermann, Katarzyna Gruchała, Rafał Zimmermann, Przemysław Banasik WIĘCEJ

Mechanizmy działania selektywnych inhibitorow wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) w depresji

Arkadiusz Kazula WIĘCEJ

Wybrane przyczyny niewłaściwego stosowania inhibitorów pompy protonowej

Dorota Ksiądzyna WIĘCEJ

Rozwiązania technologiczne w terapii chorob przyzębia

Witold Jamróz, Renata Jachowicz, Anna Czech WIĘCEJ

Genotypowanie apolipoproteiny E (ApoE) jako skuteczny biomarker w badaniach neurotoksyczności

Agata Banaś-Pomietło, Joanna Włodek, Maciej Gawlik WIĘCEJ

Cystatyna C jako wskaźnik uszkodzenia nerek jodowanymi środkami kontrastowymi po przezskornej interwencji wieńcowej

Maria Warwas, Katarzyna Gruszecka, Bogusława Konopska WIĘCEJ

Zjawisko oporności wielolekowej komorek nowotworowych, ze szczegolnym uwzględnieniem preparatow platyny

Piotr Białas WIĘCEJ

Legalni użytkownicy nierefundowanych lekow psychotropowych w Polsce – badanie pilotażowe

Anna Gołda, Justyna Dymek, Kinga Dziwisz, Wioletta Polak, Agnieszka Skowron WIĘCEJ