EDITIONS

Rok
Lista numerów

Wybór wzorców do analizy substancji roślinnych i roślinnych produktów leczniczych w świetle wymagań farmakopealnych

Urszula Krawczyk, Andrzej Andrzejewski, Zofia Łukaszkiewicz WIĘCEJ

Antybiotyki beta-laktamowe. Część II

Zbigniew Ochocki, Andrzej Stańczak WIĘCEJ

Leki przeciwleukotrienowe - nowy kierunek terapii chorób o podłożu alergicznym

Jacek Przybylski, Anna Wiela-Hojeńska WIĘCEJ

Leki przeciwleukotrienowe - skuteczność i bezpieczeństwo

Maria Wójcik-Jawień, Anna Wilkosz WIĘCEJ

Znieczulenie w chirurgii ambulatoryjnej

Andrzej Salamon, Ewa Dąbrowska-Zamojcin, Andrzej Pawlik WIĘCEJ

Analiza termiczna cyklodekstryn i ich kompleksów inkluzyjnych

Ewa Kosecka-Judin, Marek Wesołowski WIĘCEJ

Talidomid - wczoraj tragedia, a nadzieja chorych dzisiaj?

Franciszek K. Główka WIĘCEJ

Antybiotyki beta-laktamowe. Część III

Zbigniew Ochocki, Andrzej Stańczak WIĘCEJ

Dalsze zmiany w prawie farmaceutycznym Unii Europejskiej

Witold Wieniawski WIĘCEJ

Choroba niedokrwienna serca (ChNS) u pacjentów z cukrzycą, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Beata Telejko, Elwira Telejko WIĘCEJ

Rola farmaceuty w profilaktyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego

Anna Jabłecka WIĘCEJ

Szczególne podejście farmaceuty do pacjenta z nadciśnieniem tętniczym

Włodzimierz Buczko, Andrzej Mogielnicki, Barbara Filipek WIĘCEJ

Opieka farmaceutyczna - wyzwanie, konieczność i szansa

Wiesława Stożkowska WIĘCEJ

Zawartość wody w opatrunkach z gazy jałowionych parą wodną

Krzysztof P. Kacperski WIĘCEJ

Formulacja i parametry granulometryczne modelowych stałych postaci leków zawierających suchy ekstrakt z wierzbownicy drobnokwiatowej

Zbigniew Marczyński, Marian Mikołaj Zgoda WIĘCEJ

Telitromycyna jako nowy antybiotyk stosowany w zakaoeniach dróg oddechowych

Wioletta Stefanik, Andrzej Jankowski WIĘCEJ

Wpływ PEG-200 na uwalnianie metronidazolu z żeli zawierających kompleks kwasu mlekowego z Eudragitem E-100

Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska WIĘCEJ

Solubilizacja albendazolu przez wodne roztwory oksyetylenowanych estrów metylowych kwasów oleju rzepakowego w obecności wybranych substancji pomocniczych modelowej stałej postaci doustnej środka farmaceutycznego

Marian Mikołaj Zgoda, Marcin Woskowicz WIĘCEJ

Oksyetylenowane estry metylowe kwasów oleju rzepakowego jako substancje pomocnicze modyfikujące dostępność farmaceutyczną ze stałej doustnej postaci leku wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Część I. Badania preformulacyjne

Marian Mikołaj Zgoda, Michał Jakub Nachajski WIĘCEJ

Trwałość witaminy A w postaciach recepturowych

Danuta Partyka, Roman Dobrucki, Magdalena Samolik, Stefan Małycha WIĘCEJ

Rozkład cytydyno-difosfocholiny w roztworach do wstrzykiwań w warunkach przyspieszonego starzenia

Wiktor Czarnecki, Katarzyna Świąder WIĘCEJ

Wpływ suszenia mikrofalowego na uwalnianie paracetamolu z tabletek

Roman Dobrucki, Barbara Jadach, Stefan Piechocki WIĘCEJ

Biofarmaceutyczne aspekty micelarnej solubilizacji lipofilowych środków leczniczych w wodnych roztworach soli sodowych kwasów cholowych i niejonowych surfaktantów

Michał Krzysztof Kołodziejczyk WIĘCEJ

Wpływ metody ekstrakcji na właściwości wyciciągów wodnych z surowców śluzowych

Hanna Bartylak, Roman Dobrucki WIĘCEJ

Oznaczanie diklofenaku sodowego i chlorowodorku papaweryny w proszkach złożonych

Regina Kasperek WIĘCEJ

Wpływ właściwości reologicznych modelowych stomatologicznych żeli przeciwzapalnych wytworzonych z recepturowym udziałem polisacharydów na dostępność farmaceutyczną ibuprofenu sodowego.

Justyna Kołodziejska WIĘCEJ

Przenikanie liposomowej formy linalolu do warstw skóry w warunkach in vitro

Krzysztof Cal, Maja Glich, Monika Gawerska WIĘCEJ

Dostępność biologiczna bupiwakainy z jej kompleksów inkluzyjnych z cyklodekstrynami

Edmund Grześkowiak, Monika Balcerkiewicz, Magdalena Olejniczak-Rabinek, Hanna Melzer WIĘCEJ

Zastosowanie tomografii magnetycznego rezonansu jądrowego w ocenie doustnych postaci leku o modyfikowanym uwalnianiu - badania pilotażowe

Michał Dera, Bożenna Kwiatkowska, Monika Zielińska, Edmund Sieradzki WIĘCEJ

Wpływ rodzaju celulozy na właściwouci fizyczne peletek flotacyjnych z chlorowodorkiem werapamilu otrzymywanych metod ekstruzji i sferonizacji

Wiesław Sawicki, Rafał Łunio, Piotr Binakowski WIĘCEJ

Mikrokrystaliczny chitozan jako polimerowy nośnik leków

Kazimiera H. Bodek WIĘCEJ

Glony - wybrane aspekty farmaceutyczne i toksykologiczne

Jacek Achrem-Achremowicz, Zbigniew Janeczko WIĘCEJ

Inhibitory TNF

Maria Wójcik-Jawień, Ewa Siuda WIĘCEJ

Organizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO) - żywnośź i leki przyszłości? Część II

Zbigniew Ochocki, Andrzej Stańczak WIĘCEJ

Organizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO) - żywność i leki przyszłości? Część I

Zbigniew Ochocki, Andrzej Stańczak WIĘCEJ

Znaczenie bioolejów we współczesnym lecznictwie

Anna Kowalewska WIĘCEJ

Rośliny źródłem związków o aktywności hepatotoksycznej i przeciwwirusowej

Mirosława Krauze-Baranowska, Magdalena Skóra WIĘCEJ

Leki chiralne

Andrzej Stańczak, Paweł Baranczewski, Wiesława Lewgowd WIĘCEJ

Leki otrzymywane z zastosowaniem technologii rekombinowanego DNA

Katarzyna Kieć-Kononowicz WIĘCEJ

Struktura rynku dystrybucyjnego farmaceutyków w Polsce w 2004 roku

Joanna Kmiecik-Grudzień, Edyta Gładkowska-Galas WIĘCEJ

Witaminy i antyoksydanty: brać czy nie?

Elżbieta Czarnecka WIĘCEJ

Badania porównawcze dostIpnouci farmaceutycznej chlorowodorku i siarczanu morfiny z hydrooeli przeznaczonych do stosowania zewnItrznego w opiece paliatywnej

Grażyna Samczewska, Marian M. Zgoda, Kazimiera H. Bodek WIĘCEJ

Rośliny psychoaktywne z rodziny Lamiaceae

Wojciech Wacławik, Marian Strzałka, Zbigniew Janeczko WIĘCEJ

Czy statyny okażą się najpopularniejszą grupą leków?

Jadwiga Mielcarek, Paweł Grobelny, Róża Zych, Magdalena Kulay WIĘCEJ

Postępy w terapii ostrego zapalenia trzustki

Andrzej Salamon, Ewa Dąbrowska-Zamojcin, Iwona Poziomkowska, Andrzej Pawlik WIĘCEJ

Powikłania metaboliczne otyłości

Marek Strączkowski WIĘCEJ

Otyłość - narastający problem kliniczny

Irina Kowalska WIĘCEJ

Współczesne możliwości terapii choroby Alzheimera

Barbara Malawska, Anna Musiał WIĘCEJ

Farmakologia choroby Parkinsona i stwardnienia zanikowego bocznego

Krystyna Ossowska WIĘCEJ

John Henry Clarke i jego artykuł pt. Proch strzelniczy jako wojenne lekarstwo

Zbigniew Bela WIĘCEJ

Leki - czas na recykling?

Andrzej Stańczak, Anna Ferra WIĘCEJ

Rola farmaceuty w terapii chorób cywilizacyjnych

Iga Wapniarska, Wiesława Stożkowska WIĘCEJ

Fosfolipidy jako nośnik substancji leczniczych w nowoczesnych postaciach leków - mikroemulsje i emulsje submikronowe

Marian Sosada, Beata Pasker WIĘCEJ

Trwałość substancji leczniczych i jej badanie

Piotr Nadolski, Wojciech Kamysz, Jerzy Łukasiak WIĘCEJ

Nowe monografie farmakopealne dla wody do celów farmaceutycznych. Zmiana wymagań mikrobiologicznych dla wody oczyszczonej - krok do tyłu

Stefan Tyski WIĘCEJ

Osoba wykwalifikowana - wymagania prawne i rozwiązania praktyczne

Witold Wieniawski, Zofia Ulz WIĘCEJ

Postacie leku o celowanym uwalnianiu substancji leczniczej w środowisku okrężnicy

Wiesław Sawicki, Rafał Łunio WIĘCEJ

Postępy nowoczesnej dializoterapii

Anna Krupa, Renata Jachowicz WIĘCEJ

Leczenie oftalmopatii w przebiegu choroby Gravesa

Janusz Myśliwiec WIĘCEJ

Niedoczynność tarczycy - objawy kliniczne i leczenie

Anna Zonenberg WIĘCEJ

Apteka jako zleceniodawca - umowy cywilnoprawne zawierane przez właścicieli aptek w świetle zakazu zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi

Andrzej Ponczek, Anna Kijewska, Mariola Drozd, Magdalena Woś-Ponczek WIĘCEJ

Dobre Praktyki dotyczące produktów leczniczych i gwarantujące ochronę pacjentów

Anna Rogowska WIĘCEJ

Polityka cenowa produktów leczniczych

Agnieszka Zimmermann, Wiesława Stożkowska, Rafał Zimmermann WIĘCEJ

Apteka w oczach pacjenta analiza preferencji pacjentów lubelskich aptek

Paweł Martyniuk, Mariola Drozd, Magdalena Woś-Ponczek WIĘCEJ

Amfenikole skuteczność terapii a nastIpstwa toksyczne

Ewelina Dziurkowska, Aleksandra Chmielewska WIĘCEJ

Farmakoterapia geriatryczna wyzwaniem dla opieki farmaceutycznej

Natasza Balcer, Agnieszka Rajska-Neumann, Edmund Grześkowiak, Katarzyna Wieczorkowska-Tobis WIĘCEJ

Ansamycyny

Wiesława Lewgowd, Anna Ferra, Andrzej Stańczak WIĘCEJ

Tetracyklina i jej pochodne

Andrzej Stańczak, Anna Ferra WIĘCEJ

Antybiotyki o różnej budowie chemicznej i odmiennych mechanizmach działania na drobnoustroje

Wiesława Lewgowd, Anna Ferra, Andrzej Stańczak WIĘCEJ

Antybiotyki aminoglikozydowe

Zbigniew Ochocki, Andrzej Stańczak WIĘCEJ

Antybiotyki peptydowe

Zbigniew Ochocki, Andrzej Stańczak WIĘCEJ

Zarys dziejów aptekarstwa w Rawie Mazowieckiej do 1951 roku

Dorota Niewiadomska-Możdżan WIĘCEJ

Apteki warszawskie w okresie wojny, okupacji i Powstania

Anita Chodkowska WIĘCEJ

Znaczenie b-glukuronidazy w aktywacji proleków przeciwnowotworowych

Maria Warwas, Grzegorz Koclejda WIĘCEJ

Proleki

Andrzej Stańczak, Paweł Baranczewski, Wiesława Lewgowd WIĘCEJ

Kontrole w aptece

Zbigniew Niewójt WIĘCEJ

Terapia genowa chorób układu nerwowego

Arkadiusz Kazula WIĘCEJ

Interferencja RNA - nowa metoda terapii genowej

Arkadiusz Kazula WIĘCEJ

Mitochondrialna terapia genowa

Arkadiusz Kazula WIĘCEJ

Komisja Farmakopei Europejskiej obradowała w Strasburgu

Witold Wieniawski WIĘCEJ

Wpływ kwasu liponowego na zdolność antyoksydacyjną i proces peroksydacji lipidów u szczurów

Beata Skibska, Anna Gorąca WIĘCEJ

Metody oceny przenikania substancji leczniczej przez warstwę rogową skóry

Piotr Steciwko, Maria Szcześniak, Aleksander A. Kubis WIĘCEJ

Silne Środki przeciwbólowe - światowa produkcja, zużycie i próba analizy sytuacji

Witold Wieniawski WIĘCEJ

Łączenie usług chirurgicznych i aptekarskich w dawnym Rzeszowie

Lesław Portas WIĘCEJ

Badanie zmian parametrów fizycznych mikroemulsji z timololem jako potencjalnych kropli do oczu

Iwona Malina, Anna Radomska-Soukharev WIĘCEJ

Wpływ otyłości na występowanie chorób cywilizacyjnych

Wiesława Stożkowska, Iga Wapniarska, Livia Nowak-Banasik WIĘCEJ

Ergosterol a wybrane leki przeciwgrzybicze

Paweł K. Zarzycki, Elżbieta Włodarczyk, Magdalena B. Zarzycka WIĘCEJ

Działania niepożądane indapamidu zarejestrowane przez Regionalny Ośrodek Monitorowania Działań Niepożądanych Leków w Poznaniu

Katarzyna Korzeniowska, Iwona Smolarek, Anna Jabłecka WIĘCEJ

Opieka farmaeutyczna a ochrona danych osobowych

Wiesława Stożkowska, Agnieszka Zimmermann WIĘCEJ

Farmakologia udaru mózgu

Władysław Lasoń WIĘCEJ

Farmakologia padaczki

Władysław Lasoń WIĘCEJ

Współczesna farmakoterapia lęku i depresji

Gabriel Nowak, Andrzej Pilc, Ewa Poleszak WIĘCEJ

Depresja i lęk

Dominika Dudek WIĘCEJ

Schizofrenia - patologia i farmakoterapia

Krzysztof Wędzony WIĘCEJ

Międzynarodowe sympozjum o polsko-niemieckiej współpracy naukowej w badaniach leku naturalnego

Agnieszka Pietrosiuk, Monika Zych, Mirosława Furmanowa WIĘCEJ

Próba ilościowej oceny substancji czynnej w wybranych lekach przeterminowanych

Andrzej Stańczak, Anna Ferra WIĘCEJ

Aktualne koncepcje w poszukiwaniach leków - nowe tendencje i nieodłączne trudności

Witold Wieniawski WIĘCEJ

Trwałość fotochemiczna substancji leczniczych i gotowych postaci leków temat coraz bardziej aktualny

Jadwiga Mielcarek, Paweł Grobelny, Tomasz Osmalek WIĘCEJ

Działanie przeciwzapalne flawonoidów

Katarzyna Bojakowska, Jakub Bojakowski WIĘCEJ

Prawne aspekty leków sierocych na świecie

Beata Welk, Mirosław Szeligowski, Andrzej Stańczak WIĘCEJ

Polidimetylosiloksany jako substancja czynna preparatów farmaceutycznych

Krystyna Mojsiewicz-Pieńkowska, Jerzy Łukasiak WIĘCEJ

Moksyfloksacyna - nowoczesny fluorochinolon w leczeniu pozaszpitalnych zakażeń dróg oddechowych

Maria Jarecka WIĘCEJ

Leczenie metaboliczne choroby wieńcowej

Rafał Dąbrowski, Hanna Szwed WIĘCEJ

Farmakoterapia chorób układu sercowo-naczyniowego u chorych na cukrzycę typu 2

Barbara Filipek, Grażyna Godyń WIĘCEJ

Patogeneza i farmakoterapia zaburzeń lipidowych

Jacek Sapa WIĘCEJ

Leki przeciwpłytkowe w profilaktyce i leczeniu zaburzeń zakrzepowo-zatorowych

Barbara Filipek WIĘCEJ

Rośliny lecznicze we florze pogranicza

Iwona Arabas, Wanda Grębecka WIĘCEJ

Instytut Profesorski w Tartu (1828-1838) i jego rola w kształceniu kadry naukowej dla carskiej Rosji

Jadwiga Brzezińska WIĘCEJ

Dawna apteka "Pod Podwójnym Złotym Orłem" we Wrocławiu

Magdalena Musiał, Witold Musiał WIĘCEJ

Przepis na barometr chemiczny w XIX-wiecznym aptekarskim manuale

Zbigniew Bela WIĘCEJ

Skorowidz 2005

Skorowidz 2005 WIĘCEJ